Контакты

Деканат:

(8-017) 327-80-09 (деканат, дневная форма)

(8-017) 327-80-27 (деканат, заочная форма)

(8-017) 200-84-85 (декан)

(8-017) 327-79-66 (заместители декана)


E-mail: filfak@bspu.by


Кафедры:

Кафедра языкознания и лингводидактики

(8-017) 327-80-44 

(8-017) 327-78-10

Кафедра белорусской и зарубежной литературы

(8-017) 327-78-14 

(8-017) 327-79-14

Кафедра иностранных языков

(8-017) 327-75-46  

(8-017) 200-95-61 Мы на карте:

События

Кніжныя навіны

2017-03-20

Выйшла з друку кніга “Мовазнаўцы: нарысы па гісторыі беларускай лінгвістыкі” (Мінск, 2017 с., 496 с.). Яе аўтарамі з’яўляюцца загадчык кафедры беларускага мовазнаўства кандыдат філалагічных навук Д.В.Дзятко і кандыдат філалагічных навук П.А.Міхайлаў.

Кніга складаецца з нарысаў пра тых вучоных-філолагаў, якія ў ХІХ−ХХІ стагоддзях распрацоўвалі разнастайныя праблемы ўсход­неславянскай лінгвістыкі. Падаюцца характарыстыкі асноў­ных прац, біяграфічная інфармацыя, факты навуковай і педа­га­гіч­най дзейнасці.

Асобы, якім прысвечаны нарысы: Р. Аванесаў, М. Азбукін, А. Аксамітаў, М. Байкоў, Р. Барадулін, А. Бардовіч, С. Бархудараў, А. Баханькоў, Л. Більдзюкевіч, М. Булахаў, С. Буліч, Н. Вайтовіч, М. Васілеўскі, І. Волкаў, Л. Выгонная, В. Вярэніч, І. Гайдукевіч, М. Дурнаво, А. Зубаў, М. Кавалёва, Я. Казановіч, А. Карзон, М. Карнеева-Петрулан, Я. Карскі, А. Каўрус, Ф. Клімчук, А. Круталевіч, А. Крывіцкі, А. Курыла, Б. Лапаў, Л. Леўшчанка, І. Мацвеенка, Ю. Мацкевіч, І. Насовіч, Л. Падгайскі, К. Панюціч, Я. Рамановіч, С. Рохкінд, М. Сакалоў, К. Скурат, М. Сулер, П. Сцяцко, Т. Сцяшковіч, А. Чабярук, А. Шахматаў, Ф. Янкоўскі, М. Яўневіч.

Выданне прызначана спецыялістам у галіне мовазнаўства, вы­клад­чыкам і студэнтам вышэйшых навучальных устаноў, а таксама ўсім, хто цікавіцца гісторыяй нацыянальнай філалогіі.