Контакты

Деканат:

(8-017) 327-80-09 (деканат, дневная форма)

(8-017) 327-80-27 (деканат, заочная форма)

(8-017) 311-22-14 (декан)

(8-017) 327-79-66 (заместители декана)


E-mail:   filfak@bspu.by 


Кафедры:

Кафедра языкознания и лингводидактики

(8-017) 327-80-44 

Кафедра белорусской и зарубежной литературы

(8-017) 327-78-14 

(8-017) 327-79-14

Кафедра иностранных языков

(8-017) 327-75-46  

(8-017) 200-95-61 Мы на карте:

События
Кафедра языкознания и лингводидактики

 

Паважаныя сябры!

У інтэрнэце з'явіўся неафіцыйны слоўнік для праверкі беларускамоўнай арфаграфіі ў Microsoft Office 2007 - 2014.

Ён даступны для бясплатнага скачвання на сайце «Беларускі N-корпус».

http://bnkorpus.info/download.html

 

НОВЫЯ ВЫДАННІ КАФЕДРЫ


 

У выдавецтве “Вышэйшая школа” апублікаваны вучэбны дапаможнік “Сучасная беларуская літаратурная мова” (588 с.), які падрыхтаваны калектывам выкладчыкаў кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ (Д.В.Дзятко, Н.П.Лобань, С.С.Мароз, П.А.Міхайлаў, Н.М.Нямковіч, Н.А.Радзіваноўская, М.С.Ржавуцкая, Т.Я.Старасценка, В.В.Урбан, Н.У.Чайка) і дапушчаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь для навучання студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях.

Усе ўключаныя ў дапаможнік тэмы максімальна структураваныя. З улікам сучаснага ўзроўню лінгвістычных ведаў істотна абноўлены і пашыраны змест усіх раздзелаў навукі пра беларускую мову. Упершыню ў якасці асобных раздзелаў дапаможніка вылучаны тэмы, прысвечаныя вывучэнню анаматалогіі, парэміялогіі, афарыстыкі.

Важнае месца ў дапаможніку адводзіцца аналізу моўных адзінак, які не толькі дапамагае іх усвядомленай інтэрпрэтацыі, але і знаёміць з методыкай першаснай навукова-даследчай работы.

У кнізе шырока выкарыстоўваюцца схемы і табліцы, якія дазваляюць у кампактнай візуалізаванай форме праілюстраваць усю разнастайнасць адносін паміж моўнымі  адзінкамі, формамі і катэгорыямі.


У выдавецтве “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” пабачыла свет энцыклапедыя для студэнтаў і школьнікаў “Беларуская мова” (496 с.). Кніга падрыхтавана калектывам выкладчыкаў кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ (Дзятко Д.В., Лобань Н.П., Мароз С.С., Міхайлаў П.А., Нямковіч Н.М., Радзіваноўская Н.А., Ржавуцкая М.С., Саўко У.П., Старасценка Т.Я., Урбан В.В., Чайка Н.У., Шахоўская С.У.) і выдадзена па заказе і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

У склад рэдкалегіі ўваходзяць аўтарытэтныя беларускія вучоныя і дзяржаўныя дзеячы: Ігар Васільевіч Карпенка, Аляксандр Іванавіч Жук, Лілія Станіславаўна Ананіч, Барыс Уладзіміравіч Святлоў, Васіль Дзянісавіч Старычонак інш. Навуковым рэдактарам тома з’яўляецца загадчык кафедры беларускага мовазнаўства Дзмітрый Васільевіч Дзятко.

Энцыклапедыя “Беларуская мова” ўключае каля 300 артыкулаў, якія прысвечаны беларускай мове, яе гісторыі і сучаснаму стану, гукавому і лексічнаму складу, фраземнаму фонду, графіцы і арфаграфіі, марфалогіі і сінтаксісу, дыялектнаму падзелу, слоўнікам.