Контакты

Деканат:

(8-017) 327-80-09 (деканат, дневная форма)

(8-017) 327-80-27 (деканат, заочная форма)

(8-017) 200-84-85 (декан)

(8-017) 327-79-66 (заместители декана)


E-mail: filfak@bspu.by


Кафедры:

(8-017) 327-80-44 (кафедра белорусского языкознания)

(8-017) 327-78-14 (кафедра белорусской литературы и культуры)

(8-017) 327-78-10 (кафедра общего и русского языкознания)

(8-017) 327-79-14 (кафедра русской и зарубежной литературы)

(8-017) 327-75-46  (8-017) 200-95-61 (кафедра иностранных языков)Мы на карте:

События
Тематика дипломных работ

Патрабаванні да зместу і афармлення дыпломных работ 

Узор афармлення спіса літаратуры

Перечень тем дипломных проектов (дипломных работ) для студентов выпускных курсов филологического факультета скачать

Дыпломны праект (дыпломная работа) з'яўляецца кваліфікацыйнай працай студэнта, па выніках абароны якой ДЗЭК робіць заключэнне аб магчымасці прысваення студэнту адпаведнай кваліфікацыі.

Да абароны дыпломнага праекта (дыпломнай работы) дапускаюцца студэнты, якія поўнасцю выканалі вучэбныя планы, вучэбныя праграмы, праграмы практыкі (у тым ліку пераддыпломнай практыкі), якія выканалі ў поўным аб'ёме заданне на дыпломны праект (дыпломную работу).

Мэтай дыпломнага праекта (дыпломнай пработы) з'яўляецца вызначэнне ўзроўню тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі студэнта, яго гатоўнасці да самастойнага практычнай і даследчай працы па абранай спецыяльнасці.

Задачамі выканання дыпломнага праекта (дыпломнай работы) з'яўляюцца:

  • замацаванне і паглыбленне тэарэтычных і практычных ведаў па абранай спецыяльнасці і прымяненне іх для вырашэння канкрэтных задач;
  • фарміраванне навыкаў вядзення самастойнай праектна-канструктарскай або даследчай работы і авалоданне методыкай праектавання або навуковага даследавання і эксперыменту;
  • набыццё навыкаў абагульнення і аналізу вынікаў, атрыманых іншымі распрацоўшчыкамі або даследчыкамі.